Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nữ Như LanThích Tuệ HảiPháp Sư Pháp VânPháp Sư Tịnh KhôngThích Pháp HòaThích Thiện Xuân

Sám Hối Online

xin nguyện làm các việc lành, đoạn các việc ác, ăn chay niệm phật hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ hữu tình hoặc vô tình cùng tất cả chúng sanh đều trọn thành phật đạo

Trần Minh Tâm

Ngày 9 tháng 12 năm 2017