Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí QuảngThích Quang ThạnhThích Nhất HạnhThích Pháp HòaPháp Sư Pháp VânThích Nhật Từ

Sám Hối Online

xin nguyện làm các việc lành, đoạn các việc ác, ăn chay niệm phật hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ hữu tình hoặc vô tình cùng tất cả chúng sanh đều trọn thành phật đạo

Trần Minh Tâm

Ngày 9 tháng 12 năm 2017