Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí QuảngPháp Sư Tịnh KhôngThích Trí HuệThích Phước TiếnThích Minh ThànhThích Quang Thạnh

Sám Hối Online

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật con xin sám hối những nghiệp chướng mà con đã gây ra từ vô lượng kiếp cho đến hôm nay con xin sám hối

Nguyễn trọng hiếu

Ngày 5 tháng 12 năm 2017