Tổng cộng có 20000+ video. Thích Tuệ HảiThích Pháp HòaThích Phước TiếnThích Quang ThạnhThích Nhật TừThích Thanh Từ

Sám Hối Online

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật con xin sám hối những nghiệp chướng mà con đã gây ra từ vô lượng kiếp cho đến hôm nay con xin sám hối

Nguyễn trọng hiếu

Ngày 5 tháng 12 năm 2017