Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Pháp VânThích Thiện XuânThích Tuệ HảiPháp Sư Tịnh KhôngThích Trí HuệThích Nữ Như Lan

Sám Hối Online

Không nói dối với mọi người và không chữi thề

Đặng Bảo Toàn

Ngày 23 tháng 10 năm 2017