Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện XuânPháp Sư Pháp VânThích Tuệ HảiPháp Sư Tịnh KhôngThích Pháp HòaThích Trí Huệ

Sám Hối Online

Đời trước hoặc đời này do tham sân si mà gây lên bao nhiêu tội lỗi tự con làm hoặc xui người khác làm hoặc thấy người khác làm mà vui theo từ nay con xin sám hối xin chư Phật mười phương gia hộ cho con sớm vào con đường giải thoát
Nam Mô A Di Đà Phật

trần văn tá

Ngày 30 tháng 8 năm 2017