Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhất HạnhThích Quang ThạnhThích Pháp HòaPháp Sư Pháp VânThích Nguyên AnThích Thanh Từ

Sám Hối Online

Những sai lầm con đã phạm phải cứ hết lần này đến lần khác. Thật sự con đã làm thất vọng tất cả những người thân và bạn bè. Con không đáng sống!!!

Khổ đau tại mình

Ngày 16 tháng 5 năm 2017