Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Pháp HòaThích Thiện TuệThích Phước TiếnThích Trí QuảngThích Thiện Xuân

Sám Hối Online

Những sai lầm con đã phạm phải cứ hết lần này đến lần khác. Thật sự con đã làm thất vọng tất cả những người thân và bạn bè. Con không đáng sống!!!

Khổ đau tại mình

Ngày 16 tháng 5 năm 2017