Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhất HạnhThích Trí HuệThích Trí QuảngThích Nguyên AnThích Minh ThànhThích Nhật Từ

Sám Hối Online

con rat la hoi han con xin phat nguyen se thanh tinh ba nghiep con xin dut tru tham san si,lap nguyen giu gioi dinh tue,truong trai,thanh khau ,hanh bo tat dao,nam mo bon su thich ca mau ni PHAT

dieu dieu

Ngày 26 tháng 4 năm 2017