Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện ThuậnThích Nữ Như LanThích Thiện XuânThích Nhật TừThích Trí HuệThích Thiện Tuệ

Sám Hối Online

Con xin sám hối về những sai trái con đã phạm trong cuộc đời này. Con xin sám hối về những nghiệp con đã tạo từ những kiếp trước. Bây giờ con đang trả nghiệp. Mong Phật và các vị Bồ Tát gia hộ cho con tránh và đừng tạo thêm nghiệp nữa. Mong các vị oan gia trái chủ đừng theo phá con nữa mà hãy hướng về Phật pháp để được siêu độ và vãng sanh. Nam mô A Di Đà Phật!

Trần Hùng Phong

Ngày 20 tháng 4 năm 2017